Od:
Dobra Sam
12+12+
Utorak, 22:00

Život talentirane kardiokirurginje

Sezona 1

Dobra Sam –Sophia Bush i Jason Isaacs nastupaju u drami o liječnici Sam Griffith, nadarenoj kardijalnoj kirurginji koja se dokazuje kao voditeljica kirurškog odjela kada njezin nadređeni zapadne u komu.

00:30