Od:
Stotina
12+12+
Utorak, 16:15

Je li moguć život na Zemlji nakon nuklearnog armagedona

Sezona 1

97 godina nakon što je nuklearni rat uništio civilizaciju, svemirski brod s preživjelim čovječanstvom šalje stotinu maloljetnih delinkvenata natrag na Zemlju, u nadi da će ponovno napučiti planet.

00:30