Pi

12+12+
Pi

Sinopsis

Paranoidni matematičar traga za posebnim brojem kojim će otključati univerzalne obrasce prirode.