MOJIH 200 GODINA

MOJIH 200 GODINA

Sinopsis

Kako se postupno upoznaje s emocijama, android nastoji postati ljudsko biće.