Labuđa princeza: Priča o kraljevskoj obitelji

© 2013 Swan V LLC. All Rights Reserved.
Labuđa princeza: Priča o kraljevskoj obitelji

Sinopsis

U ovoj priči vječne ljubavi, zli čarobnjak baci prokletstvo na princezu koja danju mora živjeti kao labud.