Fantastična četvorka: Dolazak srebrnog letača

© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Fantastična četvorka: Dolazak srebrnog letača

Sinopsis

G. Fantastični, Nevidljiva Žena, Ljudska Baklja i Stvar sreću tajanstvenog srebrnog tuđinca koji najavljuje dolazak planetoždera Galactusa.